خرید فایل( مقاله گرافن و نقش آن در نانو الکتریک)

سلام ای دل نورانی مهتاب
محقق گرامی،شما با جستجوی مقاله گرافن و نقش آن در نانو الکتریک وارد این صفحه شده اید

محصول دانلودی(مقاله گرافن و نقش آن در نانو الکتریک)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

با توجه به كاربردهای وسیع گرافن در ساخت قطعات الكترونیكی در ابعاد نانو هرگونه مطالعه و تحقیق در مورد گرافن منجر به توسعه قطعات الكترونیكی با حجم كمتر و سرعت بالاتر می¬گردد دراین مقاله ابتدا، ساختار گرافن و خواص عمومی آن مورد بحث قرار می¬گیرد سپس خواص الكتریكی و كاربرد آن در مدارات مجتمع بیان شده و نتیجه گیری صورت می¬گیرد

ادامه مطلب