Tag Archives: روحانی

روحانی: دوره فیلتر کردن سایت یا حذف دیش‌ها گذشته است

روحانی: دوره فیلتر کردن سایت یا حذف دیش‌ها گذشته است

روحانی: باید نسل جوان‌مان که امروز ۷۰ درصد جمعیت کشور ما را تشکیل می‌دهد و افکار و راهی که آنان توصیه می‌کنند را بشنویم و بپذیریم.

Top