وی ام ویر (VMWare) به عنوان یک عضو طلایی به بنیاد لینوکس پیوست

سال گذشته این شرکت دیرک ههدنل را استخدام کرد تا اقدامات منبع باز را برای آنها مدیریت کند. پیوستن به بنیاد لینوکس نشان می دهد که وی ام ویر حتی بیش از پیش در حیطه¬ی متن باز به جلو خواهد رفت. وی ام ویر ، شرکت شناخته شده برای تغییر چشم انداز مرکز داده با مجازی سازی، به بنیاد لینوکس به عنوان عضوی طلایی پیوست. این دومین رده ی بالا در بنیاد لینوکس است.
جیم زملین، مدیر اجرایی بنیاد لینوکس گفت:” وی ام ویر تعهد خود را نسبت به اصول توسعه منبع باز برجسته کرده است. جامعه منبع باز از ثروت، استعداد و منابع وی ام ویر بهره مند خواهد شد، زیرا ما برای حل مشکلات فناوری از سوی مرکز داده ها به زیرساخت های کلاود و فراتر از آن با یکدیگر همکاری می کنیم.” وی ام ویر با منبع باز برای مدت زمان بسیار طولانی در ارتباط بوده است. در سال 2011، این  شرکت  Cloud Foundryرا که پلت فرمی منبع باز است را به عنوان یک سرویس (PaaS) ایجاد کرد. در سال 2015، Cloud Foundry  به پروژه¬ی مشترک بنیاد لینوکس تبدیل شد. امروز نقش Cloud Foundry برای PaaS  مانند لینوکس برای سرور است.  این یک فن آوری بسیار مهم برای زیربنای فناوری مدرن است.
علاوه بر Cloud Foundry، وی ام ویر همچنین با سایر پروژه های منبع باز، از جمله Open Platform Network Automation (ONAP)، Open vSwitch و OpenStack در ارتباط است.
در سال 2016، دیرک ههدنل، که قبلا مدیر فن آوری لینوکس و منبع باز در اینتل بود، به عنوان معاون رییس و مدیر عامل منبع باز به وی ام ویر پیوست. ورود ههندل به وی ام ویر به این معنا بود که شرکت قصد داشت تا خود را به شدت درگیر لینوکس و منبع باز بکند. پیوستن وی ام ویر به بنیاد لینوکس ظاهرا نتیجه تلاش های ههندل است.
در مصاحبه ای اخیر، ههندل به  من گفت، “آموزش وی ام ویر امروز یک سرمایه گذاری قوی در منبع باز و در حال حاضر در حال کمک به تعداد زیادی از پروژه های منبع باز موجود است. و ما بیش از پیش در حال هدایت پروژه های منبع باز خودمان هستیم تا راه حل هایی برای مشتریانمان ایجاد کنیم که به آنها این امکان را  بدهد که از زیرساخت های کیفیت تولید که وی ام ویر را شکل می دهد، همراه با نرم افزار منبع باز سریع که اغلب تعریف می کند “نرمال جدید” در محاسبات ابری.

*

*

Top