برزیل؛ بزرگ‌ترین تولیدکننده زباله‌های الکترونیکی

بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی UNU تولید زباله‌های الکترونیکی در مقایسه با 2014 بیش از 8 درصد رشد داشته است. بیش از 3.3 میلیون تن زباله الکترونیکی در سال 2016 در منطقه لاتین تولید شده که از این میزان بیش از 2 میلیون تن از آن، اختصاص به برزیل دارد که عمده دلیل آن نبود قوانین مرتبط با زباله‌های الکترونیکی در این کشور است.

به گزارش ایتنا از خبرآنلاین، این گزارش بر پایه آمار 2016 بنا شده که در مجموع بیش از 44.7 میلیون تن زباله الکترونیکی در جهان تولید شد که معادل 4500 برابر ارتفاع برج ایفل است.
این گزارش با همکاری ISWA تهیه شده و نشان می‌دهد برخی مناطق از قوانین مدون پیروی کرده و برخی مناطق با این موضوع بیگانه هستند. گفتنی است در اروپا قانون موسوم به WEEE Directive در زمینه زباله‌های الکترونیکی حکمفرماست اما سایر نقاط قانون مدونی ندارند.

بر اساس این گزارش تنها 20 درصد از زباله های الکترونیکی در سال 2016 بازیافت شده است.
نکته جالب این گزارش اینکه گفته می‌شود بیش از 76 درصد از زباله‌های الکترونیکی در خانه‌ها نگهداری می شود و تنها 4 درصد دور ریخته می‌شود.

در مدت مذکور 11.3 میلیون تن زباله توسط 1 میلیارد جمعیت مستقر در قاره آمریکا از 35 کشور(شمالی و مرکزی و لاتین)، بیش از 12.3 میلیوت تن توسط 700 میلیون جمعیت اروپایی از 40 کشور،  2.2 میلیون تن توسط 1.2 میلیارد جمعیت مردم در افریقا و 18.2 میلیون تن زباله توسط 4.4 میلیارد مردم آسیا از 49 کشور تولید شد. منطقه اقیانوسیه نیز با 13 کشور حدود 700 هزار تن زباله الکترونیکی تولید کردند.

*

*

Top