مقاله های کتاب

تماشا کنید: اگر ماه به زمین نزدیک شود چه اتفاقی رخ خواهد داد

تماشا کنید: اگر ماه به زمین نزدیک شود چه اتفاقی رخ خواهد داد

اگرماه نیز همانند ایستگاه فضایی بین المللی در فاصله‌ی 370 کیلومتری از زمین قرار داشت، شاهد چه منظره‌ای در آسمان بودیم؟ مسلما رصد چنین پدیده‌ای هیجان‌انگیز است، اما پیامد رویارویی زمین و ماه چندان مسالمت‌آمیز نخواهد بود.

Top